In English
HemSkicka mail
PersonligtFöreläsningarVerksamhetPublikationerWHO, ILO och Eu om stress
Stressen i våra liv
Publikationer
Otaliga människor i dagens samhälle klagar över att de lider av "stress". Ordet används i de mest skiftande betydelser och missbrukas ofta. Vad menar man då egentligen med stress? Hur känns stress? Vad händer i organismen? Är det berättigat att tala om stressjukdomar? Hur vanliga är dessa? Kan man mäta stress? Kan stress botas? Eller rent av förebyggas? Hur främjas välfärd och välbefinnande? Vad kan du göra själv eller tillsammans med andra? Vad kräver politiska beslut och samhällsåtgärder? Dessa rader är inledningen i Lennart Levis skrift"Stress och hälsa". Läs mer i den och andra publikationer och artiklar om den psykosociala hälsan i Sverige och övriga Europa.

Riksdagsledamot (c)
Under åren 2006-2010 var jag ledamot av Sveriges riksdag, för Stockholms län.

I min roll som rikspolitiker ville jag tillämpa ett helt livs forskning och erfarenhet i praktisk politik.

Därför att
  • en miljon svenskar i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden.
  • två miljoner har "alldeles för mycket att göra"
  • otaliga barn och unga lider av oro, nedstämdhet, magont, sömnstörningar.
  • äldreomsorgen får allt svårare att klara de allt fler, som blir allt äldre, och ofta är multisjuka.
I rikspolitiken och i länet ville jag satsa på
  • barns och ungdomars hälsa och välfärd
  • ett livsvänligt arbetsliv som främjar hälsa och produktivitet för alla
  • en aktiv och utvecklande äldretillvaro

Jag ville förändra sådant som framkallar stress och ohälsa i dagens samhälle. Genom helhetssyn, i stället för stuprörstänkande. Men också genom att göra det möjligt för många människor att hjälpa sig själva och varandra.

Varför just Centerpartiet?
Jag hade många politiska diskussioner med min nära vän Knut Nilsson, landstingsråd och legendarisk centerpartist i Stockholms läns landsting. Genom Knut Nilsson kom jag i kontakt med dåvarande centerledaren Gunnar Hedlund och skrev på dennes uppdrag centerpartiets stora miljömotion 1962. Jag har sedan dess fortsatt samarbeta med flera generationer centerledare. För ett företagsamt, varmt, tryggt, grönt och människovänligt Sverige!

Lennart Levi